Twitter chính thức kiện Elon Musk

Twitter thuê công ty luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP để khởi kiện Elon Musk tại tiểu bang Delaware do lời đùa mua Twitter với giá 44 tỷ đô la.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr