Giá Bitcoin tiếp tục lao dốc dưới mức 22.000 đô la

Hôm nay tiếp tục chứng kiến sự giảm giá của Bitcoin khi đang giao dịch dưới mức 22.000 đô la. Dường như tâm lý chung của thị trường đang dè chừng những thông tin từ việc hợp nhất của Ethereum.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights