Bitcoin ETF giao ngay từ ARK Invest và 21Shares được liệt kê trên trang web DTCC

Theo cơ sở dữ liệu DTCC, ARKInvest và 21Shares đã nhận được mã CUSIP, đồng thời các quỹ Bitcoin ETF giao ngay của ARKInvest và 21Shares cũng đã được liệt kê trên trang web DTCC (Depository Trust and Clearing Corporation). Lưu ý: CUSIP là tên viết tắt của “Thủ tục nhận dạng an ninh thống nhất của Ủy ban”, là Ủy ban về thủ tục nhận dạng chứng khoán thống nhất. Chủ sở hữu của hệ thống CUSIP là Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ và công ty điều hành cụ thể là Standard & Poor’s. CUSIP được tạo ra để cung cấp cho mọi chứng khoán ở Bắc Mỹ một mã duy nhất. Golden Finance trước đây đã báo cáo rằng DTCC tuyên bố rằng sự xuất hiện của BlackRock Bitcoin ETF trong danh sách không thể hiện bất kỳ kết quả pháp lý nào.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr