Sàn giao dịch tiền mã hóa Tbit sẽ ngừng hoạt động vào ngày 31 tháng 5 năm 2023

Vào ngày 15 tháng 5, nền tảng đầu tư và giao dịch hợp đồng tiền điện tử Tbit đã ban hành một tài liệu thông báo rằng họ sẽ chuyển đổi hoàn toàn việc xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng Web3.0 trong giai đoạn sau và hiện quyết định xóa người dùng giao dịch của Tbit. Nền tảng giao dịch Tbit sẽ ngừng hoạt động vào ngày 31 tháng 5 năm 2023 và nền tảng này sẽ hoàn tất việc thu hồi hoạt động kinh doanh giao dịch một cách có trật tự với tiền đề đảm bảo an toàn cho tài sản của người dùng toàn cầu. Tài sản của người dùng trong Tbit sẽ được thanh toán và rút 100%. Sau khi hủy xong, dịch vụ website sẽ đóng cửa vĩnh viễn. 

Nền tảng Tbit sẽ đóng toàn bộ đăng ký mạng vào lúc 3:00 chiều ngày 16 tháng 5 năm 2023. Các dịch vụ giao dịch như giao dịch giao ngay và giao dịch hợp đồng trên toàn bộ mạng lưới sẽ đóng cửa vào lúc 15:00 ngày 19 tháng 5 năm 2023. Nền tảng này sẽ duy trì dịch vụ khách hàng trực tuyến cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2023.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr