Tổng thống Mỹ Biden: Tôi tin chắc sẽ có một thỏa thuận (trần nợ), và tôi chắc chắn rằng nước Mỹ sẽ không vỡ nợ

Golden Finance đưa tin rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng họ đã có cuộc đàm phán hiệu quả vào ngày hôm qua. Tôi tin tưởng rằng sẽ có một thỏa thuận (trần nợ) và Mỹ sẽ không vỡ nợ. Cuộc đàm phán này là về phác thảo sơ bộ của ngân sách. Các nhà lãnh đạo đã đồng ý rằng chúng tôi sẽ không vỡ nợ.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr