Nga tham gia đàm phán phi đô la hóa với thế giới Hồi giáo để tạo ra hệ thống tài chính độc lập

Nga và thế giới Hồi giáo hiện đang thảo luận về cách tăng cường chương trình phi đô la hóa để tạo ra một hệ thống tài chính mới. Gần đây, Nga đang tìm cách tạo ra một hệ thống tài chính thay thế cho phép họ giao dịch với các quốc gia khác mà không cần dựa vào các liên kết ngân hàng toàn cầu SWIFT và đồng đô la Mỹ, vì G7 có ý định hạn chế hơn nữa khả năng tiếp cận hệ thống tài chính của Nga. 

Trước đây đã có báo cáo rằng Nga đã bị xóa khỏi hệ thống thanh toán xuyên biên giới SWIFT và các thuộc tính giao dịch xuyên biên giới của tiền điện tử đã được công nhận, trong khi stablecoin có thể trở thành phương tiện giao dịch ưa thích do giá cả ổn định của chúng; một số công dân Nga bình thường sử dụng đồng rúp để thanh toán bảo vệ giá trị tài sản của họ. Trao đổi lấy stablecoin.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr