Thượng viện Mỹ đề xuất bỏ thuế đối với những giao dịch tiền điện tử dưới $50

Thượng nghị sĩ Patrick Toomey và Kyrsten Sinema của Thượng viện Mỹ đề xuất ban hành dự luật miễn thuế đối với các giao dịch tiền điện tử dưới $50.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr