Chỉ mới 3,9% dân số toàn cầu sở hữu crypto

Một nghiên cứu mới đây của twitter Altcoin Daily, tỷ lệ dân số toàn cầu sở hữu crypto vẫn còn ở mức rất thấp khoản 3,9%.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr