Blend ra mắt chức năng “trả nợ một phần” và sẽ thêm hỗ trợ cho BAKC và Otherdeed

Theo ForesightNews, thỏa thuận cho vay NFT của Blur, Blend sẽ bổ sung hỗ trợ cho BAKC và dự án metaverse Otherside, vùng đất ảo Otherdeed. Chức năng “mua ngay, trả sau” cho phép người dùng mua BAKCDoge với giá 0,6ETH, đồng thời nhận được tối đa 0,9ETH từ các khoản vay Otherdeed. 

Ngoài ra, Blur đã thêm chức năng “hoàn trả một phần”. Đối với các NFT được mua bằng cách sử dụng “mua ngay, trả sau”, người dùng có thể hoàn trả khoản vay theo từng bước nhỏ thay vì tất cả cùng một lúc. Nếu khoản vay được yêu cầu, thời hạn cho vay cũng có thể được kéo dài bằng cách trả một khoản phí thấp tới 0,1ETH, thay vì hoàn trả toàn bộ số tiền ngay lập tức. Để gia hạn khoản vay BlendNFT, bạn cần kéo thanh trượt “Số tiền hoàn trả” để tùy chỉnh số tiền khi trả nợ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr