Tòa án Montenegro cho phép Do Kwon được tại ngoại

Theo CoinDesk, tòa án Montenegro đã chấp nhận lại yêu cầu nộp tiền bảo lãnh 400.000 euro của DoKwon và được tại ngoại. Lý do tại sao tòa án cấp cao hơn từ chối bảo lãnh là vì họ tin rằng lần cấp bảo lãnh đầu tiên đã không đưa ra đánh giá hợp lý về tài sản của DoKwon dựa trên “bằng chứng cụ thể”. Lần này tòa án lại chấp thuận yêu cầu tại ngoại của anh vì tòa chấp nhận lời khai của DoKwon về giá trị tài sản anh sở hữu. DoKwon sẽ lại hầu tòa vào ngày 16 tháng này, và bên công tố vẫn còn ba ngày để kháng cáo quyết định tại ngoại.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights