Thợ đào Bitcoin khai thác khối trống “rỗng” ở độ cao 845484

Theo dữ liệu Mempool, thợ đào Bitcoin đã khai thác thành công một khối trống ở độ cao 845484. Điều đáng chú ý là khối này chỉ chứa duy nhất một giao dịch, đó là giao dịch thưởng Coinbase, và thời gian khai thác kể từ khối trước đó chỉ vỏn vẹn 40 giây.

Việc xuất hiện khối “rỗng” này là điều khá hiếm gặp trong mạng lưới Bitcoin. Thông thường, thợ đào sẽ cố gắng đóng gói càng nhiều giao dịch vào một khối càng tốt để tối đa hóa lợi nhuận khai thác. Tuy nhiên, trong trường hợp này, việc khai thác một khối rỗng có thể mang lại lợi ích kinh tế cho thợ đào.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr