Chỉ số biến động Bitcoin tăng lên 58,75, phản ánh tâm lý thị trường thận trọng

Chỉ số Biến động Bitcoin (BitVol), thước đo mức độ biến động dự kiến ​​của Bitcoin trong 30 ngày tới, đã tăng lên 58,75 vào ngày 5 tháng 6, đánh dấu mức tăng 3,41% so với ngày hôm trước.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr