Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (17/8): Sợ hãi (41 điểm)

Tâm lý chung của thị trường có phần giảm nhẹ so với hôm qua (44 điểm) do giá BTC giảm nhẹ và sideway.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr