Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (17/8): Sợ hãi (41 điểm)

Tâm lý chung của thị trường có phần giảm nhẹ so với hôm qua (44 điểm) do giá BTC giảm nhẹ và sideway.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr