Binance Sẽ Hỗ Trợ Bảo Trì Ví và Nâng Cấp Mạng TRON

Binance sẽ hỗ trợ đợt nâng cấp mạng TRON (TRX). Để chuẩn bị cho sự kiện này, Binance sẽ thực hiện bảo trì ví TRON (TRX) vào lúc 15:00 ngày 6 tháng 6 năm 2024 (GMT+7).

 • Bảo trì ví TRON (TRX):
  • Thời gian: 15:00 ngày 6 tháng 6 năm 2024 (GMT+7)
  • Hoạt động bị ảnh hưởng: Nạp và rút tiền TRON (TRX)
  • Thời gian dự kiến hoàn thành: 2 giờ
 • Nâng cấp mạng TRON (TRX):
  • Thời gian: 23:59 ngày 15 tháng 6 năm 2024 (GMT+7)
  • Hoạt động bị ảnh hưởng: Nạp và rút tiền TRON (TRX)

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr