Tin nóng ⇢

Terra Classic hoàn thành nâng cấp testnet lên v2.0.0

Nhóm L1 Joint Task Force (L1JTF) đã nâng cấp testnet của blockchain Terra Classic lên phiên bản v2.0.0, điều này có thể nâng giá trị Terra Classic (LUNC).

Nâng cấp giới thiệu Cosmos SDK v0.45 và tăng cường tính năng và bảo mật của dự án. Một thành viên trong nhóm phát triển dự án tên là Till cho biết quá trình này có thể thúc đẩy nâng cấp mạng chính Terra Classic lên phiên bản v2.0.0, điều này được thể hiện thông qua đề xuất của LuncBurnArmy.

Đề xuất trên cho thấy việc triển khai nâng cấp được lên kế hoạch vào ngày 17/5, qua đó giới thiệu quá trình chuyển đổi sang các bản nâng cấp Cosmos SDK v0.45.13 và Tendermint v34.24. Nhóm L1JTF tập hợp những người có kinh nghiệm về blockchain và đam mê mạng Terra Classic, đảm bảo mạng Terra Classic hoạt động ổn định và hỗ trợ nhiều dApp hơn trong tương lai.

Giá LUNC không có nhiều chuyển biến tốt. Ảnh: Tradingview

Có thể bạn quan tâm