Tên miền metaverse.eth được bán với giá 99ETH

Theo dữ liệu của OpenSea, tên miền ENS metaverse.eth đã được bán trên OpenSea với giá 99 ETH (khoảng 126.000 USD) 6 giờ trước.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr