Nền tảng giải trí Fantagio hợp tác với Crypto.com sáng tạo NFT

Fantagio là một công ty quản lý thần tượng K-pop nổi tiếng tại Hàn Quốc đã ký bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Crypto.com để sáng tạo NFT trong tương lai.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr