Dữ liệu : Tổng giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin Rune vượt quá 2,1 tỷ USD

Dữ liệu GeniiData cho thấy tổng giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin Rune đã vượt quá 2,1 tỷ USD, đạt 2,16 tỷ USD, với mức tăng 3,00% trong 24 giờ. Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt 17,34 triệu USD (+16,34%). Dự án hàng đầu của Rune Ecology là DOG·GO·TO·THE·MOON, với tổng giá trị vốn hóa thị trường là 925 triệu USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr