CZ: X nên xử lý bot và spam trước

Vào ngày 19 tháng 8, CZ đã nói trên Twitter rằng X trước tiên nên giải quyết vấn đề về rô-bốt và thư rác trước khi loại bỏ chức năng “chặn”. Anh ấy cũng nói thêm rằng 90% bình luận trên Twitter của anh ấy là do robot viết. Ở tin tức trước đó, Elon Musk cho biết trên Twitter rằng chức năng “Chặn (khiên)” của X sẽ bị xóa, ngoại trừ “DM (tin nhắn riêng tư)”.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights