Tập đoàn SK Telecom bắt đầu phát triển Web3 Wallet

Tập đoàn viễn thông khổng lồ SK Telecom của Hàn Quốc hợp tác với công ty Blockchain AhnLab (ABC) để phát triển Web3 Wallet.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr