Tag: Sepolia

HomeTagsSepolia

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

Mantle Network tổ chức cuộc thi Testnet v2 Sepolia với giải thưởng 170.000 USDC

Mạng Mantle sẽ tổ chức một cuộc thi công khai cho Testnet v2 Sepolia vào tháng tới. Mục tiêu là để kiểm tra Stress...

Base thay đổi mạng testnet sang Sepolia

Mạng Layer2 Base của Coinbase chuyển sang mạng thử nghiệm mới phù hợp hơn cho người dùng.Base lựa chọn mạng thử nghiệm Sepolia của...

Holesky – Mạng Testnet Ethereum mới thay thế Goerli

Một thay đổi lớn của Ethereum sắp diễn ra, testnet Goerli ngừng hoạt động, thay thế bằng mạng mới là Holesky, lấy theo tên...

Categories

spot_img