4h Bitcoin Elliott wave chart update 21/08/2023

Do thanh khoản trên thị trường sụt giảm nghiêm trọng, đây là biểu đồ Elliott để ae tham khảo với 2 kịch bản tăng và giảm.Tổng chung của 2 biểu đồ này là Bitcoin đang tìm sóng II-đỏ khá nhàm chán, sóng điều chỉnh giảm của xu hướng tăng lớn hơn. 2 hỗ trợ quan trọng của Bitcoin là vùng 25k và vùng 20k.
Verified by MonsterInsights