1d Bitcoin Elliott chart update 21/06/2023

Giá Bitcoin kết thúc sóng ABC điều chỉnh sau khi tăng trên sóng 3-đen. Cùng với việc kết thúc ABC thì giá Bitcoin kết thúc sóng II để đi vào sóng III-đỏ.
Verified by MonsterInsights