Tag: Bedrock

HomeTagsBedrock

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

Optimism hoàn thành nâng cấp Bedrock: Tối ưu hóa gửi tiền và giảm phí Layer-1

Optimism, một trong những mạng Ethereum Layer-2 hàng đầu, đã hoàn thành bản nâng cấp Bedrock. Qua đó mang lại nhiều cải tiến quan...

Hiểu sâu về nâng cấp Bedrock mạng Optimism

Một bước nâng cấp quan trọng đã được thực hiện trên mạng chính Optimism, hứa hẹn mang đến sự hấp dẫn lớn hơn cho...

Categories

spot_img