Swell Network: Phân phối Airdrop theo số lượng Pearl thu thập được

Swell Network, một giao thức Liquid Staking Derivatives (LSD), đã thông báo về đợt airdrop token (chiếm 8% tổng nguồn cung) cho sự kiện The Voyage. Điểm đặc biệt là đợt airdrop này sẽ áp dụng phương thức phân phối tuyến tính, với số lượng token nhận được phụ thuộc vào số lượng “Pearl” mà người dùng thu thập được.

Chi tiết về đợt airdrop:

 • Phương thức phân phối: Phát hành tuyến tính
 • Số lượng token nhận được: Tùy thuộc vào số lượng Pearl nắm giữ
 • Ưu tiên: Thành viên cộng đồng lâu dài
 • Tiêu chí tích lũy Pearl:
  • Tham gia staking ETH trên Swell Network
  • Cung cấp thanh khoản cho swETH
  • Hoàn thành các nhiệm vụ khác trong hệ sinh thái Swell Network
 • Quyền lợi holder SWELL:
  • Tham gia bỏ phiếu trong DAO
  • Quyền biểu quyết tỷ lệ thuận với số lượng SWELL nắm giữ
 • Giai đoạn đầu của DAO:
  • Kênh quản trị diễn đàn sẽ được mở
  • Bật tính năng bỏ phiếu nhanh
  • Thành viên DAO có thể:
   • Gửi đề án liên quan đến quản trị
   • Bỏ phiếu cho các đề án
   • Chọn và thêm Dịch vụ xác thực hoạt động EigenLayer (AVS) vào Swell L2

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr