Sanko GameCorp Ra Mắt Mainnet Trên Arbitrum Orbit, Mở Ra Cánh Cửa Cho Các Công Cụ Và DApp Mới

Sanko GameCorp, một dự án trò chơi Layer 3 (L3) được xây dựng trên Arbitrum Orbit, đã chính thức ra mắt mainnet, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của hệ sinh thái Arbitrum.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr