Thống đốc NHTW Úc thích stablecoin tư nhân phát hành hơn CBDC

Thống đốc NHTW Úc Phillip Lowe cho biết ông thích stablecoin tư nhân phát hành hơn CBDC. Lý do ông đưa ra bởi tính cạnh tranh trong tư nhân cao hơn hẳn NHTW và các công ty sẽ cố gắng làm tốt nhất khả năng của mình.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr