Binance có kế hoạch mở chi nhánh tại Kazakhstan vào giữa năm nay

Jinse Finance đã báo cáo rằng Binance có kế hoạch mở chi nhánh tại Kazakhstan vào giữa năm 2023. Theo Vladimirs Merkis, giám đốc khu vực của công ty, sàn giao dịch sẽ có thể cung cấp các dịch vụ trao đổi và chuyển đổi, gửi và rút tiền bằng tiền pháp định, lưu trữ tài sản tiền điện tử và giao dịch trao đổi. Vào tháng 9 năm 2022, Binance đã nhận được giấy phép vận hành nền tảng tài sản kỹ thuật số ở Kazakhstan và tham gia vào các hoạt động lưu ký trong AIFC.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr