Houbi Global đang làm việc với Malaysia khi bị đưa vào danh sách cảnh báo

Huobi Global đang nỗ lực để tuân thủ Malaysia sau khi cơ quan quản lý chứng khoán của họ đưa sàn giao dịch này vào danh sách cảnh báo nhà đầu tư.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr