Wu Jiezhuang: Môi trường tài chính hàng đầu của Hồng Kông đang phát triển để hỗ trợ ngành tài sản ảo

Wu Jiezhuang, thành viên của Ủy ban toàn quốc của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc và là thành viên của Hội đồng Lập pháp của Đặc khu Hành chính Hồng Kông, đã đăng trên mạng xã hội rằng vui lòng xem những phát hiện chính trong các cuộc thảo luận gần đây của tôi và các cuộc phỏng vấn về Web3 và chính sách tài sản ảo ở Hồng Kông: 1. Môi trường tài chính hàng đầu của Hồng Kông đang được cải thiện. Được phát triển để hỗ trợ ngành tài sản ảo. Các quy định mới mời các bên liên quan trên toàn cầu đăng ký giấy phép. 2. Mức độ giám sát và kiểm soát sẽ thích ứng với sự phát triển của ngành. Hồng Kông sẵn sàng tiếp nhận các đề xuất và cam kết mở rộng khả năng tiếp thu phản hồi của ngành. 3. Đừng đánh giá thấp quy mô thị trường của Hồng Kông, với tư cách là một trung tâm công nghệ mới nổi và tài chính toàn cầu, Hồng Kông đã thiết lập mối liên hệ với các thành phố trên khắp thế giới, mở rộng ảnh hưởng toàn cầu.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr