Sandbox (SAND) bứt phá lên trên đường kháng cự 213 ngày

SAND đã giảm xuống cùng với đường kháng cự giảm dần kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là $ 8,50 vào tháng 11. Xu hướng giảm dẫn đến mức thấp nhất là $ 0,74 vào ngày 18 tháng 6 năm 2022.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr