Mạng Manta: Yêu cầu phần thưởng token Aperture Finance cho sự kiện Mô hình Manta Renew Paradigm hiện đang mở

Manta Network đã đăng trên nền tảng X rằng các ứng dụng nhận phần thưởng token Aperture Finance cho sự kiện Manta Renew Paradigm đã được mở. Người dùng có thể truy cập “Bảng điều khiển Airdrop” trên trang web Aperture Finance và nhấn”yêu cầu” để xem token đủ điều kiện.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr