Blur ra mắt hợp đồng cho vay NFT Blend, bao gồm cho vay thế chấp NFT và các sản phẩm “mua ngay, trả sau”

Blur đã ra mắt giao thức cho vay NFT Blend, hiện hỗ trợ ba dòng NFT Punks, Azukis và Miladys và sẽ hỗ trợ nhiều dòng NFT hơn trong tương lai. Nó bao gồm hai sản phẩm chính: vay thế chấp NFT và “mua ngay trả sau”: Người nắm giữ NFT có thể vay ETH bằng cách thế chấp NFT của họ mà không cần bán NFT; ngoài ra, nó còn hỗ trợ “mua ngay trả sau” (BNPL), người dùng có thể sử dụng BNPL trả trước một phần tiền để mua NFT và có thể hoàn trả khoản vay bất cứ lúc nào để có toàn quyền sở hữu NFT.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr