Fantom: Nâng cấp Opera lên Sonic đã chính thức ra mắt

Fantom chính thức thông báo rằng nâng cấp Chuỗi Opera hiện tại đã đạt mức đồng thuận 66% cần thiết, đánh dấu sự ra mắt chính thức của nó. Ngày phát hành lần phù hợp với những kỳ vọng đã đặt ra khi bắt đầu giai đoạn mạng thử nghiệm Sonic vào tháng 10 năm ngoái và dự án đang tiến triển suôn sẻ mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào. Opera hiện đang trên đà đạt được các mục tiêu sau: ~2.000 TPS cho các giao dịch thay đổi/hỗn hợp/phức tạp (thời gian cuối cùng ~ 1 giây), ~4.000 TPS cho các giao dịch swap token thông báo (thời gian cuối cùng ~1,3 giây) và ~10.000 TPS cho chuyển giao token( ~1,3 giây cuối cùng) (khoảng 1,6 giây để hoàn thành), yêu cầu lưu trữ của nút xác thực giảm khoảng 66% và chi phí vận hành của nút lưu trữ giảm khoảng 95%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr