Starpower Huy Động Thành Công 2 Triệu USD Trong Vòng Tài Trợ Pre-Seed

Starpower, mạng năng lượng phi tập trung, đã hoàn thành vòng tài trợ Pre-Seed trị giá 2 triệu USD, thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư uy tín.

Vòng tài trợ Pre-Seed của Starpower thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức đầu tư uy tín: Alliance, Arweave, IoTeX, Bas1s Ventures, Max Jungreis (Plug and Play), People Shen Bo (Fenbushi Capital), Sal Gala (Escape Velocity)

Starpower sử dụng công nghệ DePIN (Decentralized Peer-to-Peer Infrastructure Network) để kết nối các thiết bị năng lượng và mạng lưới điện, bao gồm máy điều hòa không khí, pin, xe điện,… Mục tiêu là tạo ra mạng lưới quản lý năng lượng phi tập trung, linh hoạt nhằm:

  • Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
  • Giảm thiểu biến động lưới điện
  • Thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu

Với giải pháp sáng tạo và sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm, Starpower có tiềm năng to lớn trong việc giải quyết những thách thức cấp bách của ngành năng lượng và góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr