Degen: Sẽ bồi thường cho những địa chỉ ví bị mất tiền do Degen Chain ngừng hoạt động

Dự án sinh thái cơ sở Degen cho biết họ đang xây dựng kế hoạch bồi thường cho những ví bị mất tiền do Degen Chain ngừng hoạt động trước đó.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr