Sở giao dịch chứng khoán Úc sắp cho phép giao dịch tài sản tiền mã hóa

CEO Zerocap Ryan McCall cho biết Sở giao dịch chứng khoán Úc (ASX) có thể giao dịch trái phiếu mã hóa, cổ phiếu, quỹ hoặc tín dụng carbon sau khi thử nghiệm thành công nền tảng đầu tư tài sản kỹ thuật số do Zerocap sáng lập.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr