Ngân hàng Canada: Chưa có quyết định nào về đồng đô la Canada kỹ thuật số, nhưng phải chuẩn bị cho tương lai

Golden Finance báo cáo rằng Ngân hàng Canada đã đưa ra một cuộc tư vấn về đồng đô la Canada kỹ thuật số trên phương tiện truyền thông xã hội. Ngân hàng Canada cho biết họ chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về đồng đô la Canada kỹ thuật số. Quyết định thuộc về chính phủ Canada, không phải các ngân hàng. Chúng tôi không nghĩ cần phải phát hành bây giờ, nhưng chúng tôi phải chuẩn bị cho tương lai. 

Đồng đô la Canada kỹ thuật số sẽ không thay thế tiền mặt và chúng tôi sẽ tiếp tục có tiền giấy miễn là người Canada muốn sử dụng nó. Ngoài ra, đồng đô la Canada kỹ thuật số sẽ được thiết kế để tối đa hóa quyền riêng tư và chúng tôi sẽ luôn tôn trọng luật về quyền riêng tư. Nó cũng phải tuân thủ các luật về gian lận và chống rửa tiền, giống như tiền mặt hiện nay. Bảo mật là một tính năng thiết yếu của bất kỳ đồng đô la kỹ thuật số nào trong tương lai. Quyết định thiết kế chưa được đưa ra; các chuyên gia của chúng tôi đang đánh giá các công nghệ khác nhau để tạo ra đồng đô la Canada kỹ thuật số có độ an toàn cao.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights