RISC Zero Mang Lại Bằng Chứng Hợp Lệ Cho OP Stack Thông Qua Trình Xác Minh Khối ZK Zeth

Theo một tweet từ nhà phát triển phần mềm zero-proof Risc Zero, trình xác minh khối ZK mã nguồn mở Ethereum của họ, Zeth, đã được tích hợp với cơ sở hạ tầng Optimism. Nhờ tích hợp này, Zeth giờ đây có thể hỗ trợ xây dựng và xuất các khối Optimism từ mạng chủ Ethereum và xác minh chúng trên chuỗi. Việc phát triển này mở ra khả năng tạo ra các bằng chứng xác thực và gian lận ZK cho OP Stack, một giải pháp mở rộng lớp 2 cho Ethereum.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr