Sequoia coi như mất trắng khoản đầu tư cho FTX

Sequoia thông báo cho các nhà đầu tư của họ về phần đầu tư FTX: “Dựa theo sự hiểu biết của chúng tôi, chúng tôi sẽ coi như phần đầu tư vào FTX còn 0 đô la”

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr