Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng Fetch.ai (FET) và Terra Classic (LUNC)

Tin tức ngày 23/05, Binance dự kiến ​​sẽ tạm dừng nạp và rút FETToken vào lúc 20:00 ngày 23/05 để hỗ trợ Fetch.ai (FET) ở độ cao khối Fetch.ai là 11.235.813 (dự kiến ​​vào 21:00 ngày 23/05) 00) để nâng cấp mạng. Binance dự kiến ​​sẽ tạm dừng gửi và rút LUNC và USTC Token thông qua mạng TerraClassic (LUNC) vào lúc 05:30 ngày 24 tháng 5 để hỗ trợ TerraClassic (LUNC) ở độ cao khối TerraClassic là 12.902.400 (dự kiến ​​vào lúc 06:00 ngày 24 tháng 5 ) ) để nâng cấp mạng. Trong quá trình nâng cấp mạng, các giao dịch FET, LUNC và USTC sẽ không bị ảnh hưởng, sau khi quá trình nâng cấp mạng hoàn tất, việc nạp và rút FET, LUNC và USTC Token sẽ được mở lại khi mạng hoạt động ổn định.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr