Nhiều quỹ hưu trí ở Bắc Mỹ quan tâm đến tiền điện tử

Mặc dù trong năm 2022 nhiều quỹ đầu tư tỷ đô đã thua lỗ trong thị trường tiền điện tử nhưng một số quỹ hưu trí tại khu vực Bắc Mỹ vẫn đánh giá cao tiềm năng của thị trường này, bởi vì trong dài hạn sinh ra lợi nhuận khá tốt.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr