Blocksteam: CBDC sẽ không phổ biến bằng tiền tệ fiat hoặc stablecoin

CEO của Blocksteam, Adam Back cho biết CBDC vẫn thể hiện quyền lực và sự kiểm soát tài sản người dùng do Ngân hàng quản lý. Nó sẽ khó mở rộng giống như tiền tệ fiat hoặc stablecoin.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr