Sự kiện thực tế ảo lớn nhất thế giới sẽ diễn ra tại Madrid

Sự kiện trực tiếp thực tế ảo (VR) lớn nhất trên thế giới sẽ diễn ra vào ngày 27/8 tại trung tâm WiZink ở Madrid với 7500 khách mời cố gắng phá kỷ lục thế giới về VR.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr