Starknet sắp ra mắt chuỗi ứng dụng Starknet

Vào ngày 19 tháng 7, người đồng sáng lập StarkWare EliBen-Sasson đã phát biểu tại hội nghị EthCC (Ethereum Community Conference) ở Paris rằng Starknet sẽ sớm ra mắt chuỗi ứng dụng Starknet (Appchains). Ngăn xếp Starknet bao gồm chuỗi ứng dụng Starknet (FullAppchainasAService) và hỗ trợ StarkWare.StarknetAppchains có các đặc điểm tùy chỉnh và phân quyền. Bằng cách tạo chuỗi ứng dụng Starknet, các ứng dụng có thể cung cấp cho người dùng thông lượng tốt hơn và trải nghiệm người dùng nâng cao.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr