Scroll TVL vượt 700 triệu USD, đạt Cao nhất mọi thời đại (ATH)

Theo dữ liệu của L2BEAT, Scroll TVL đã vượt 700 triệu USD, Cao nhất mọi thời đại (ATH); hiện là 706,07 triệu USD, tăng 11,24% vào ngày thứ 7.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr