NexGami, nền tảng trò chơi Web3, huy động được 2,5 triệu USD trong vòng tài trợ hạt giống do Metalpha dẫn đầu

NexGami, một nền tảng trò chơi Web3, đã thông báo hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 2,5 triệu USD do Metalpha dẫn đầu. Vòng tài trợ này cũng có sự tham gia của Kucoin Ventures, HTX Ventures, Gate Labs, Ledger Capital, Tide Group, OIG, XT.com, LBank, Kekkai, IBC Group và một số nhà đầu tư khác.

Trước đây, NexGami đã huy động được 2 triệu USD trong vòng tài trợ Pre-Seed vào tháng 11 năm 2023, với mức định giá sau đầu tư là 20 triệu USD. Vòng tài trợ Pre-Seed được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư bao gồm Polygon Ventures, Fundamental Labs và Ledger Capital.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr