Sanctum công bố kinh tế học token CLOUD: 10% nguồn cung cấp token được phân bổ cho airdrop ban đầu

FP Lee, nhà phát triển giao thức LST sinh thái Solana Sanctum, đã công bố mô hình kinh tế token cho token Sanctum CLOUD.

Tổng nguồn cung của CLOUD là 1 tỷ và nguồn cung lưu thông ban đầu là 180 triệu (18%). Việc phân bổ token như sau:

  • 30% được sử dụng để dự trữ cộng đồng
  • 25% được phân bổ cho đội ngũ
  • 13% được phân bổ cho các nhà thanh khoản tư nhân
  • 13% được sử dụng để dự trữ chiến lược
  • 10% sẽ được cung cấp trong airdrop ban đầu
  • 2% được phân bổ cho nhóm phát hành LFG
  • 1% cho Jup LFG

Airdrop ban đầu sẽ được thực hiện cho những người dùng tích cực tham gia vào hệ sinh thái Sanctum. Thông tin chi tiết về airdrop sẽ được công bố sau.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr