Real Vision Bot đưa ra phân bổ danh mục đầu tư dựa trên khảo sát số đông

Kết quả mới nhất của cuộc khảo sát tiền điện tử Real Vision Exchange cho thấy danh mục đầu tư sắp tới của nhiều nhà đầu tư phân bổ như sau:

1. Ethereum: 50%

2. Solana: 46%

3. Bitcoin: 43%

4. USDC: 30%

5. BNB: 30%

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr