Người sáng lập Cardano gọi Ethereum Classic là một trò lừa đảo

Người sáng lập Cardano Charles Hoskinson đã đăng trên phương tiện truyền thông xã hội rằng Ethereum Classic ETC là một trò lừa đảo. Theo Charles Hoskinson, Ethereum Classic ETC không có mục đích ý nghĩa nào khác ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán cổ phần của những người trong cuộc cho các nhà đầu tư cả tin và dự án thiếu lộ trình, sự đổi mới, đội ngũ có năng lực và tầm nhìn rõ ràng. Nhận xét của Charles Hoskinson đã gây ra một cuộc thảo luận trong cộng đồng tiền điện tử về độ tin cậy của Ethereum Classic ETC và nghĩa vụ đạo đức của các nhà phát triển và người trong ngành.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr